Olov Svedelid - Roland Hassel Anmäld försvunnen (3)
Svarta banken (3)
Beskyddarna (3)
Vapenhandlarna (4)
Guds rötter (3)
Slavhandlarna (3)
Säkra papper (3)
Glitter (3)
Terrorns finger (3)
Botgörarna (3)
Offren (3)
Barnarov (3)
Gengångarna (3)
De giriga (3)
Facklorna (3)
Utpressarna (3)
Plundrarna (3)
Förgörarna (3)
Förfalskarna (2)
Piraterna (3)
Dödens medicin (3)
Giftiga karameller (3)
Domens dag (3)
Dödens budbärare (2)
Rovriddarna (3)
Hassel och jakten på lilla Mona (3)
Nödens handelsmän (3)
Hassel och utpressarna (3)
Hassel och Osiris hämnd (3)
Främlingarna (3)
Död i ruta ett (3)