Dag Öhrlund Till minne av Charlie K (3)
* * *
Böckerna om domare Suzanne Eriks:
Domaren (3)
Den yttersta rättvisan (3)
Dom meddelas redan i natt (3)
* * *
Böckerna om kommisarie Ewert Truut:
Besökaren (3)
Där inga ögon ser (3)
Tryggare kan ingen vara (3)
Se till mig som liten är (3)
Ingen lämnas kvar (3)
När regnen upphör (3)
419 timmar (3)