Mark Waid & Alex Ross: Kingdom Come: The 20th Anniversary Deluxe Edition (DC Comics. 2016)
Samlat som en enda lång serieberättelse kommer i rask takt tidningarna Kingdom Come #1-4 på totalt ca 210 sidor.

Här har jordens klassiska hjältar i stort pensionerat sig och lämnat över till yngre förmågor, nya superhjältar som rentav är egna barn och barnbarn.

Olyckligtvis är livet på planeten ändå inget vidare. De nya hjältarna verkar mer bråka sinsemellan eller bekämpa brott för egen vinnings skull än att göra goda insatser. Att använda sina mäktiga förmågor för allas skull, för att göra snälla och bra saker osjälviskt, ja det verkar inte vara dagens melodi. Kan man ens kalla dagens superfigurer för hjältar? Nja, nej, egentligen inte.

Så det är dags för Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash och Batman m.fl. att kliva fram ur skuggan, komma åter från pensionering och fortsätta agera som de hjältar de en gång varit. Det gäller att skydda, hjälpa, entusiasmera massorna! Och hur skall man agera när det kommer till skurkar som begår brott? Och får man egentligen döda?

Lex Luthor och hans gäng kamrater (Catwoman, Riddler, Vandal Savage m.fl.) jobbar såklart med en egen agenda. Luthor har förresten hjärntvättat en av de mäktigaste figurerna, Captain Marvel/Shazam, och har honom som en egen hantlangare eller passopp. Och varför verkar Batman vilja samarbeta med Luthor hellre än att slå sig samman med Superman och Wonder Woman?

Ross har i sanning en helt egen stil vad gäller tecknandet men jag tycker den passar in bra på en story som denna, med sitt annorlunda upplägg och möjligen varande mer präktig än actionbetonad.

Efter serierna bjuder den här deluxeutgåvan på ca ytterligare 130 sidor där de flesta utgör ett omfattande galleri med skisser på deltagande karaktärer. Här finns också texter kring Kingdom Come av skaparna, ett hjältesläktträd, delar av ett seriemanus, en checklista kring Kingdom Come-relaterade inslag i andra serier etc.