Marcel Grauls: Bintje och Kalasjnikov – Personerna bakom orden (Ordalaget Bokförlag 2003)
(Mijn naam is Haas. 2001)

Grauls original utgör grunden till den här boken men svenske Jan-Öjvind Swahn har bidragit med texter kring drygt 60 svenska ord. Allt som allt finns här runt 500 ord och lika många personer från A till Ö.

Somliga individer presenteras med ett svartvitt foto eller en teckning, i övrigt är det text från pärm till pärm och läser man boken så i alfabetisk ordning spretar innehållet såklart riktigt rejält.

Exempelvis kan man hitta Ammoniak (harts från växt i en oas i Libyen. Grekiskt namn på oasen var Ammonion, efter ett närliggande tempel tillägnat guden Ammon/Amun) precis före uppslagsordet Ampere (enhet för strömstyrka efter en fransk fysiker) som i sin tur kommer före Andromeda (en galax, en stjärnbild) efter en kungadotter i grekisk mytologi.

Somliga uppslagsord får 5-10 rader text, andra ett helt uppslag eller mer. Det verkar bero lite på författarens preferens och mängden tillgänglig intressant bakgrundsinformation.

Chateaubriand (oxfilématrätt) får t.ex. en och en halv sida, Crêpes Suzette (friterade crêpes) får 20 rader. Geigerräknare får 10 rader, Higgspartikeln 40.

Många ord och tillhörande namn är förstås väl bekanta även om man kanske inte vet precis allt om personen, annat blir nytt och intressant. Somliga ord känns helt ointressanta trots att de tydligen förtjänat en plats i den här samlingen som, det skall sägas, inte på något sätt gör anspråk på att vara ett komplett uppslagsverk. Men har jag kanske levt två tredjedelar av mitt liv utan att någonsin höra talas om somliga ord eller personerna ifråga kan man kanske lämna dem därhän...? Så sant betydelsefulla verkar de kanske ändå inte ha varit. Eller?

En stor kategori är såklart vetenskapsmän, forskare, fysiker, kemister även om de alltså dyker upp i bokstavsordning och aldrig samlade i någon viss kategori. En annan tung grupp rör vapen; det är konstruktörer av gevär och revolvrar, kulsprutor, stridsvagnar...

Vi har orden för, och folket bakom, maträtter, drycker, frukter, sjukdomar, växter, musikinstrument och mer. Man kan läsa om Barbiedocka, Goretex, Jacuzzi, Nobelpris, Michelinstjärna, Oidipuskomplex, Teddybjörn men också om Bambocciad, Dykdalb, Geridong, Kvassia, Mirepoix, Schrammelkvartett. Och ännu mer. Ja, här blandas högt och lågt, kommer i en salig mix.

Mycket text blir det, allt uppställt i två kolumner per sida. Fler bilder på maskiner, växter, maträtter, vapen eller vad det nu är frågan om hade varit välkommet. I sin nuvarande form är detta ett rätt torrt uppslagsverk, synnerligen spretigt men samtidigt bitvis rätt intressant. 259 sidor.