Dag Öhrlund Till minne av Charlie K (3)
Domaren (3)
* * *
Böckerna om kommisarie Ewert Truut:
Besökaren (3)
Där inga ögon ser (3)
Tryggare kan ingen vara (3)
Se till mig som liten är (3)
Ingen lämnas kvar (3)