Ellery Queen: Och på åttonde dagen…(Albert Bonniers Förlag 2001)
(And on the Eighth Day. 1964)

Detektiven Ellery Queen åker vilse i Nevadaöknen och stöter på en religiös sekt. Helt avskärmade från yttervärlden lever de 200 medlemmarna ett stilla och okomplicerat liv. Äldsten som går under namnet Läraren är ledaren och på andra uppsatta poster finns Efterträdaren, Överintendenten, Väverskan, Förrådsmannen, Krönikören, Snickarsmeden m.fl.

Ellerys uppdykande ses bland folket som uppfyllandet av en profetia. Han skall leda folket in i framtiden. Inte många dagar efter hans ankomst störs lugnet i den lilla byn och för första gången på 50 år inträffar ett brott i kolonin, ett mord. Vem är mer lämpad än Ellery Queen att avslöja den skyldige?

Fast mysteriet är klurigare än Queen kunnat ana och just när han avslöjat den skyldige för höjdarna tvingas han tänka om... En tunn bagatell på 176 sidor som dock överraskar när sanningen om folkets Bibel Mk´h avslöjas.