George Mann (Editor): The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction (Carroll & Graf. 2001)
Det här är ett uppslagsverk om science fiction på 612 sidor. Jag läste boken från pärm till pärm och det kan väl inte sägas vara rätt sätt att ta till sig boken på. Det blir rätt trist läsning i längden. Inte en enda bild finns med och det börjar med en liten introduktion till SF. Vad är SF? Hur började det? Vem skrev egentligen den första SF-boken? Man nämner författare som Mary Shelley, Jules Verne, H. G Wells och till och med Voltaire.

Sen följer 300 sidor med presentation av de största/bästa/viktigaste SF-författarna. Här finns kort beskrivning av personen, typen av böcker denne skrev och så en lista med titlar. Ibland är denna inte helt fullständig. Och även om jag inte är SF-expert tycker jag mig nog ändå sakna några för mig bekanta SF-namn också. Fast det vägs ju upp med tjogtals helt okända författare såklart.

Här står också namn som man kanske inte ens förknippar med SF-litteratur idag, men som ändå har en bok eller roman inom detta område i sin produktion. Till exempel sir Arthur Conan Doyle, Terry Pratchett, Stephen R. Donaldson och Edgar Allan Poe. Efter författarna kommer 130 sidor om SF på film och så står det lite basinformation om de mest inflytelserika SF-filmerna och TV-serierna. Och precis som med författardelen slinker det in filmer man själv inte tycker är SF medan andra solklara filmer saknas.

Därpå kommer en 80 sidor kort ganska trist ordlista över SF-termer och föremål där du får veta vad ord som Android, Cyberspace, Cyborg, DNA, Robot och Virtual Reality betyder. Sen följer ett kapitel om prisutmärkelser, SF-klubbar, internetsajter och efter det avslutas boken med några alfabetiska register.

Och boken är helt på engelska om det inte framgått tidigare. Är du en fanatisk SF-fan som läser böckerna och ser filmerna kan detta kanske vara kul att bläddra lite i. Annars måste det nog finnas roligare och bättre uppslagsverk på området. Hoppas det i alla fall.