Maj Sjöwall & Per Wahlöö
-Roman om ett brott
Roseanna (3)
Mannen som gick upp i rök (3)
Mannen på balkongen (3)
Den skrattande polisen (3)
Brandbilen som försvann (3)
Polis, polis, potatismos (3)
Den vedervärdige mannen från Säffle (3)
Det slutna rummet (3)
Polismördaren (3)
Terroristerna (3)