Syskonen Baudelaires olycksaliga liv: En olustig början (4)
Reptilrummet (4)
Den sorgsna sjön (3)
Det sällsamma sågverket (3)
Den skräckfyllda skolan (3)
Det hemliga hisschaktet (3)
Den bedrövliga byn (3)
Det hotfulla hospitalet (4)
Det tvetydiga tivolit (3)
Den slippriga sluttningen (2)
Den gruvliga grottan (2)
Den fördröjda finalen (2)
Slutet (1)